top of page
Möte på sjukhuset

KURSER FÖR VÅRDEN

Vi har även öppna S-HLR kurser varje tisdag och torsdag kl 17.30-19.30 i Gamla Stan, Stockholm, på promenad avstånd från T-Centralen.

 

Skicka en förfrågan för att säkerställa er plats nästkommande datum.

KURSER FÖR VÅRDEN

S-HLR Vuxen
Under utbildningen lär du dig HLR med en- och två-livräddarteknik med enkla hjälpmedel, hur du använder en halvautomatisk defibrillator samt hur du hjälper en person med luftvägsstopp. Du får träna på att agera som vid ett riktigt hjärtstopp och öva teamarbete i scenarier.

Målgrupp: All sjukvårdspersonal på och utanför sjukhus, tandvårdspersonal samt studenter på vårdutbildningar.

Lärandemål för S-HLR vuxen:

 • Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering

 • Utföra HLR med god kvalitet med både en- och två-livräddarteknik

 • Behandla en patient med hjärtstopp utifrån handlingsplanen för S-HLR

 • Behandla en patient med luftvägsstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer.

 

Denna kurs vänder sig till sjukvårds- och omsorgspersonal.

Den ger dig rätt kunskaper att kunna utföra hjärt- lungräddning med god kvalitet på vuxna och använda hjärtstartare samt i vissa verksamheter mask och blåsa med syrgas. Vi går också igenom luftvägsstopp.

 

Förkunskapskrav för S-HLR vuxen:

 • Inläst kursbok i S-HLR vuxen

 • Genomförd webbutbildning S-HLR vuxen med godkänt resultat

A-HLR VUXEN

Målgrupp: A-HLR vuxen är en påbyggnadsutbildning till S-HLR vuxen.
Utbildningen riktar sig främst till legitimerad personal på sjukhus och i prehospital sjukvård som i sin yrkesroll självständigt ska kunna behandla patienter med hjärtstopp enligt riktlinjerna för A-HLR vuxen.

Efter genomförd utbildning i A-HLR vuxen ska deltagaren kunna:

 • Utföra HLR med god kvalitet och använda både halvautomatisk och manuell defibrillator på ett effektivt och säkert sätt

 • Behandla en patient med hjärtstopp enligt HLR-rådets riktlinjer för A-HLR vuxen

 • Förstå vikten av teamträning och teamarbete.

Förkunskapskrav för A-HLR vuxen:

 • Tidigare genomgången S-HLR utbildning

 • Inläst kursbok i A-HLR vuxen

 • Genomförd webbutbildning A-HLR vuxen med godkänt resultat

Fästpunkt 1
Fästpunkt 2
bottom of page