top of page
Flicka med hjälm

Hjärt- lungräddning för allmänheten

Deltagaren lär sig effektiv hjärt- lungräddning och använda hjärtstartare, vilket kan vara avgörande för att rädda liv.

Våra utbildningar

HLR Vuxen
Under utbildningen lär du dig HLR Vuxen, att använda en hjärtstartare effektivt och åtgärder vid luftvägsstopp.

Utbildningen består främst av praktisk träning.

Målgrupp: Alla som vill lära sig HLR Vuxen


Efter genomförd grundutbildning ska kursdeltagarna kunna:

  • Identifiera ett hjärtstopp

  • Larma 112, samt ha kännedom om larmoperatörens stödjande roll

  • Utföra HLR med god kvalitet och kunna använda en hjärtstartare säkert och effektivt

  • Ge ryggslag och buktryck vid luftvägsstopp

  • Med kunskaperna som grund vara motiverad att starta HLR vid hjärtstopp.

 

Förkunskaper: Deltagarna rekommenderas genomföra webbutbildningen HLR Vuxen på HLR-rådets hemsida.

HLR Vuxen & akuta sjukdomstillstånd                                                                                                                                           

I denna utökade kurs ingår samma lärandemål som HLR Vuxen.

Utöver de praktiska momenten går vi även igenom de vanligaste akuta sjukdomstillstånden som kan drabba vuxna (stroke, diabetes, epilepsi e.t.c) och hur du kan agera vid dessa tillfällen.

 

Kursen tar ca 3 timmar.

 

HLR Barn
Under utbildningen lär du dig Barn-HLR 0-18 år, att använda en hjärtstartare effektivt och åtgärder vid luftvägsstopp.

Utbildningen består främst av praktisk träning.

Målgrupp: Alla som vill lära sig Barn-HLR tex föräldrar, mor- farföräldrar och personer som arbetar inom barnomsorg, skola eller organiserad första hjälpen verksamhet samt räddningstjänst och utbildningsorganisationer.


Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna kunna:

  • Identifiera ett hjärtstopp

  • Larma 112, samt ha kännedom om larmoperatörens stödjande roll

  • Utföra HLR med god kvalitet och kunna använda en hjärtstartare säkert och effektivt

  • Behandla luftvägsstopp

  • Med kunskaperna som grund vara motiverad att starta HLR vid hjärtstopp.

 

Förkunskaper: Deltagarna rekommenderas genomföra webbutbildningen Barn-HLR.

 

 

HLR Barn & akuta sjukdomstillstånd och olycksfall

I denna utökade kurs ingår samma lärandemål som HLR Barn.

Utöver de praktiska momenten går vi även igenom de vanligaste akuta sjukdomstillstånden och olyckor som kan drabba barn (brännskador, fallolyckor, förgiftningar e t c ) och hur du kan agera vid dessa tillfällen.

 

Kursen tar ca 3 timmar.

Fästpunkt 1
Fästpunkt 2
Fästpunkt 3
Fästpunkt 4
bottom of page